Solidarność to znaczy razem

TV łże

Tej treści napis ukazał się na murze koło tarnowskiej kamienicy

Kilka tygodni temu otrzymaliśmy informację, że na murze w pobliżu kamienicy przy ul. Kopernika 7 w Tarnowie ukazał się - prawdopodobnie w wyniku działania czynników atmosferycznych - dosyć wyraźny napis o treści "TV ŁŻE" pochodzący z 1981 r., z czasów gdy walczyliśmy także na murach, przeciwko monopolowi i propagandzie uprawianej w telewizji państwowej.

Wystąpiliśmy niezwłocznie do prezydenta miasta Tarnowa, aby zachować ten "napis na murze", dokonać niezbędnej renowacji i ochronić go przed skutkami atmosferycznymi np. w postaci osłonięcia go płytą plastikową lub. tp. i zachować jako rzadkie już obecnie świadectwo tamtych czasów i przestroga na dzisiaj i na przyszłość.

Dzisiaj, 8 lipca 2020 roku, delegacja naszego Stowarzyszenia (Edward Nowak, Adam Kramarczyk oraz Wiesława i Jan Ciesielscy) spotkała się przy tym napisie z Prezydentem Tarnowa p. Romanem Ciepielą, aby w 40. rocznicę wspominać także o udziale mieszkańców Tarnowa w strajkach w lipcu i sierpniu 1980 roku od których zaczęła się, 40 lat temu SOLIDARNOŚĆ. Prezes Stowarzyszenia - Edward E. Nowak powiedział zgromadzonym młodym dziennikarzom aby pielęgnowali wolność słowa, w tym wolność mediów jako samą istotę wolności.
***
Stowarzyszenie Sieć Solidarności było inicjatorem utworzenia Małopolskiego Szlaku Solidarności. W ramach tego projektu wraz z regionem Małopolska NSZZ "Solidarność" zinwentaryzowaliśmy w naszym regionie znacznie ponad 350 miejsc związanych z działalności szeroko rozumianego ruchu SOLIDARNOŚĆ. Wydaliśmy wiele folderków opisujących poszczególne szlaki. Jest także strona internetowa całego projektu.

Jednym ze szlaków jest Tarnowski Szlak Solidarności obejmujący 23 miejsca w Tarnowie, opisany pod adresem: http://www.solidarnosc.krakow.pl/mss/szlak-tarnowski.html

Napis o którym tutaj mowa włączamy do Tarnowskiego Szlaku Solidarności, jako unikalny przykład naszej walki na murach o wolność słowa, o wolne media.