LISTA DRUKÓW

Sytuacja na wybrzeżu, Gazeta Południowa

Który skrzywdziłeś człowieka prostego - wiersz Czesława Miłosza publikowany przez S w formie ulotki jeszcze przed przyznaniem poecie Nagrody Nobla

Który skrzywdziłeś człowieka prostego - wiersz Czesława Miłosza publikowany przez S w formie ulotki jeszcze przed przyznaniem poecie Nagrody Nobla.

szczegóły >>>

Ulotka: Nie mylcie nazw związków!

Ulotka: Nie mylcie nazw związków!

szczegóły >>>

Postawili na dobrego konia - rysunek satyryczny

Postawili na dobrego konia - rysunek satyryczny.

szczegóły >>>

Był raz sobie kraj... Plakat Solidarności z wierszem Miłosza

Był raz sobie kraj... Plakat Solidarności z wierszem Miłosza.

szczegóły >>>

Zwrócono nam dawne imię

Od nowa z Gazetą

Ludzie z MO i SB! Pamiętajcie, że wy też jesteście Polakami! Plakat Solidarności

Ludzie z MO i SB! Pamiętajcie, że wy też jesteście Polakami! Plakat Solidarności,

szczegóły >>>

Precz z przemocą! Plakat Solidarności

Precz z przemocą! Plakat Solidarności.

szczegóły >>>

Plakat strajkowy

Plakat strajkowy

szczegóły >>>

Zamach na Jana Pawła II. Broszura KRH

Plakat informujący o Białym Marszu

Plakat informujący o Białym Marszu

szczegóły >>>

Program NSZZ Solidarność uchwalony przez I KZD

Ulotka: O jawność życia publicznego

Ulotka: O jawność życia publicznego.

szczegóły >>>

Solidarność Hutników nr 16/17

Solidarność Hutników nr 16/17

szczegóły >>>

Przerwa w pracy WPK w Bydgoszczy, informacja PAP w Dzienniku Polskim

Gotowość Strajkowa, ulotka NZS UJ

Zomorządność nr 159, Dni Nowej Huty

Zomorządność nr 159, Dni Nowej Huty.

szczegóły >>>

Studenci Solidarni z Hutnikami, ulotka

Monit, pismo Federacji Młodzieży Walczącej

Biuletyn Informacyjny Polskiej Partii Socjalistycznej nr 7, poparcie dla Hutników

Komunikaty Konfederacji Polski Niepodległej

Druki strajkowe - kolaż

Druki strajkowe - kolaż.

szczegóły >>>

Zomorządność nr 160, O Solidarność

Zomorządność nr 160, O Solidarność.

szczegóły >>>

Ulotka Zomorządność - Hutnik. Komunikat Komitetu Strajkowego HiL i Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ Solidarność

Ulotka Zomorządność - Hutnik. Komunikat Komitetu Strajkowego HiL i Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ Solidarność.

szczegóły >>>

Janosik, nr specjalny, oświadczenie

Nasze Wiadomości nr 39

Nasze Wiadomości nr 39

szczegóły >>>

Dziękujemy za pomoc - Hutnicy. Strajk 88, druk okolicznościowy

Informacja o Duszpasterstwie Hutników. Strajk 88, druk informacyjny

Relacje o strajku w Tygodniku Mazowsze

O strajkach w New York Times

Hutnik 23/171

Hutnik 23/171

szczegóły >>>

Paragraf nr 38

Paragraf nr 38

szczegóły >>>

Hutnik 24/172

Hutnik 24/172

szczegóły >>>

Solidarność Zwycięży nr 5, z wywiadem z A. Szewczuwiańcem. Cenne świadectwo Przewodniczącego KSH nt. strajku

Zomorządność nr 161. Cudu nie będzie

Zomorządność nr 161. Cudu nie będzie

szczegóły >>>

Folder informacyjny o Stowarzyszeniu Sieć Solidarności

Folder informacyjny o Stowarzyszeniu Sieć Solidarności

szczegóły >>>

dokumentów: 37, na stronach: 1