Solidarność to znaczy razem

PROJEKT JEST REALIZOWANY

Lekcje Solidarności

Lekcje Solidarności to już tradycja od początku powstania Sieci Solidarności. Działacze Solidarności i opozycji spotykają się w szkołach aby jako świadkowie wydarzeń opowiadać młodzieży o historii Solidarności o jej ideałach i wartościach, o ludziach.

Ciekawym przedsięwzięciem było uczestnictwo w międzynarodowym projekcie dla młodych ludzi z 4 krajów: Polski, Słowacji, Niemiec oraz Rumunii o tematyce roku 1989 r. - "1989: Fall of Communism in Easter Europe, Develompent of the strategic game for the young Europeans, którego celem projektu było zachęcenie młodych ludzi do poznawania najnowszej historii Europy Środkowo - Wschodniej. Temat wydarzenia "Polski zryw ku wolności - Upadek komunizmu. Od Okrągłego Stołu po wybory parlamentarne w czerwcu 1989".

W Muzeum PRL-u od wielu lat, gościmy grupę młodzieży z najstarszej szkoły na północy Norwegii - Katedraleskola, z Trondheim. Spotkania młodzieży norweskiej z Solidarnością to pomysł pani Marleny Frączek Paluch, która oprowadza turystów w niekonwencjonalny sposób. Sieć Solidarności podjęła się organizowania ich spotkań ze świadkami historii najnowszej w Nowej Hucie, jednym z bastionów Solidarności. Kilkadziesiąt młodych osób z Norwegii spotykało się ze Stanisławem Handzlikiem Maciejem Machem, liderami Solidarności z Nowej Huty. .

Bardzo ciekawe były trzy spotkania (2017, 2018, 2019) z grupą młodzieży niemiecko-ukraińsko-polskiej, na temat etosu Solidarności, które prowadził kol. Edward E. Nowak (zapraszający nauczyciel Paweł Rogal)
.
Równie interesujące są wykłady na Uniwersytecie Dzieci w Krakowie ale także we Wrocławiu czy w Olsztynie w których wykłady prowadził Edward E. Nowak w ramach cyklu "Mistrz i Uczeń".

Pewne nadzieje Sieć Solidarności wiązała z powstałym "Przystankiem Historia" IPN w Krakowie. Odbyły się na temat współpracy rozmowy, podczas których przedstawiliśmy koncepcje współpracy, które jednak nie zostały zrealizowane. Podobnie było ze współpracą z Muzeum Armii Krajowej.

Lekcje Solidarności są z rozmysłem blokowane prze kurator oświaty w Małopolsce. Już tylko incydentalnie jesteśmy zapraszani do szkół, głównie niepaństwowych. Pomimo to wciąż udaje się coś organizować. Odbywają się np. spotkania ze studentami Wydz. Humanistycznego AGH w Krakowie, ze studentami Socjologii UJ nt. Solidarności, które prowadził Edward E. Nowak.

W sumie przez niemal 10 lat udało się przeprowadzić około 130 lekcji Solidarności, które prowadził najczęściej Edward Nowak ale także Stanisław Handzlik, Maciej Mach, Józef Lassota, Zygmunt Łenyk, Krzysztof Gorlich, Krzysztof Pakoński i inni.Relacje

2024-06-15: Spotkania z młodzieżą na Grodzkiej
2024-06-13: Geneza Wolności III Rzeczypospolitej Polskiej - lekcja dla licealistów
2024-06-12: Debata oksfordzka o Roku 1989
2024-03-25: Wykład o transformacji gospodarczej Polski po 1989 roku dla studentów AGH
2023-09-18: Zajrzyj do Huty 2023
2023-04-20: Lekcja Solidarności Zygmunta Łenyka dla francuskiej młodzieży z Carcasonne
2022-06-16: Lekcje Solidarności w Liceum M. Reya
2022-01-24: Spotkanie młodzieży ze Stanisławem Handzlikiem
2022-01-22: Spotkanie młodzieży z Zygmuntem Łenykiem
2021-03-21: O transformacji gospodarczej Polski po 1989 roku_on-line
2021-03-03: Lekcja Solidarności dla licealistów on-line
2019-10-05: Kiedy potrzebna jest Solidarność
2019-05-23: Lekcja o Wolności i Solidarności w Liceum M.Reja w Krakowie
2019-04-03: Lekcja Solidarności w Nowodworku
2019-03-28: O Solidarności dla norweskiej młodzieży
2019-03-10: Wykład o początkach transformacji gospodarczej Polski
2017-12-12: Lekcja Solidarności w IX LO w Krakowie
2017-03-28: Dyskusja z młodymi socjologami UJ o transformacji gospodarczej
2017-03-22: Młodzież z Norwegii po raz czwarty w Krakowie
2016-12-12: Lekcja o 13 grudnia. W IX LO
2016-11-22: Lekcja o Solidarności w XI Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Hucie
2014-12-13: Wykład na Uniwersytecie Dzieci w Krakowie
2013-02-28: Pierwsza Lekcja Solidarności