Solidarność to znaczy razem

PROJEKT JEST REALIZOWANY

Medal Dziękujemy za Wolność

I. Idea, geneza, ogólne informacje

Zarząd Stowarzyszenia Sieć Solidarności, którego celem jest kultywowanie ideałów i wartości oraz tradycji ruchu społecznego Solidarność, uchwałą z dnia 7 kwietnia 2014 roku ustanowił Medal "Dziękujemy za Wolność".

Medal ma stanowić symboliczne wyrażenie wdzięczności i podziękowania dla możliwie szerokiego kręgu ludzi, którzy w okresie po 13 grudnia 1981 roku brali udział w tworzeniu wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Idea Medalu "Dziękujemy za Wolność" narodziła się w środowisku nowohuckiej Solidarności, Jej przedstawiciele, hutnicy stanowią trzon Stowarzyszenia Sieci Solidarności. Dlatego Medal nie jest wykonany z brązu, srebra czy złota ale z stali. Jest to kawałek stalowej blachy grubej na 4 milimetry. W centralnym miejscu Medalu widoczny pochód ludzi, to postacie hutników z fotografii Tadeusza Pikulickiego, z terenu kombinatu Huta Sendzimira (d. Huta im. Lenina) w Nowej Hucie, podczas strajku wiosną 1988 roku. Nad nimi charakterystyczna polska flaga, fragment logo NSZZ "Solidarność". Na rewersie Medalu umieszczone jest logo Stowarzyszenia, Marszałka Województwa, Instytutu Pamięci Narodowej. Na Medalu wygrawerowane jest nazwisko i imię osoby wyróżnionej oraz numer z ewidencji.

Medal nadaje Kapituła, którą stanowią: Prezes Sieci Solidarności Edward E. Nowak jako przewodniczący oraz członek stowarzyszenia Józef Lassota i Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Filip Musiał.

Medal ma charakter koleżeński, zostaje przyznany, przede wszystkim, na podstawie wniosku osoby już medal posiadającej dla jego koleżanek, kolegów, z którymi działał w tamtych latach.

Medal ma charakter regionalny i jest przyznawany osobom, które prowadziły działalność w Małopolsce.

Poza Medalem, ustanowiono także Plakietę nagrobną, którą można umieszczać na nagrobku, za zgodą rodziny. Wydana jest także miniatura Medalu w formie odznaki do wpięcia.

Autorem koncepcji oraz idei Medalu "Dziękujemy za wolność" jest Edward E. Nowak, zaś autorem projektu medalu jest Jacek Maria Stokłosa i Stowarzyszenie Sieć Solidarności.

Wręczenie Medalu dokonywane jest w uroczystej formie, podczas świąt państwowych i samorządowych Województwa Małopolskiego, podczas rocznic oraz innych ważnych wydarzeń, dla państwa lub samorządu terytorialnego Województwa Małopolskiego.

Po raz pierwszy medale zostały wręczone w dniu 8 czerwca 2014 r. w Nowej Hucie podczas "Spotkania Ludzi 4 czerwca" uświetnionego obecnością Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Pierwsze Medale zostały przyznane Prezydentom Polski: Lechowi Wałęsie, śp. Lechowi Kaczyńskiemu, Bronisławowi Komorowskiemu, Prezydentowi USA śp. Ronaldowi Reaganowi oraz posłom i senatorom wybranym z List Komitetu Obywatelskiego w 1989 r.

Idea przyznawania Medalu "Dziękujemy za wolność" spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem w środowisku ludzi Solidarności oraz opozycji. Nadawanie medalu ma bardzo uroczysty charakter, uświetnione jest koncertem muzycznym i poetyckim. Przybywają osoby wyróżnione medalem wraz z rodzinami, bliskimi a nawet przedstawicielami zakładów pracy, czy też środowiska, w którym prowadzili działalność opozycyjną. Zwraca uwagę liczne grono dzieci i młodzieży, odbierając lekcje żywej historii najnowszej naszego kraju. Na uroczystości zapraszani są i często uczestniczą ważne osoby życia publicznego, niejednokrotnie towarzysząc przy wręczaniu medali. Zdarzyło się przekazanie Medalu "Dziękujemy za wolność’ podczas uroczystości pogrzebowych zmarłej osoby. Warto dodać, że na wielu nagrobkach osób nieżyjących umocowane zostały Plakiety Nagrobne medalu. Osoby uhonorowane noszą wpięte, głównie podczas uroczystości, odznaki medalu.

Z okazji wręczania medali wydawane są wkładki do biuletynu Sieci Solidarności, w których zamieszczane są skrócone biogramy wyróżnionych osób. W biuletynie, na stronie internetowej i na facebook'u ukazują się relacje oraz fotorelacje z uroczystości, niekiedy w mediach ukazują się relacje z uroczystości wręczenia medali.

Medal "Dziękujemy za wolność" jest oryginalnym projektem Sieci Solidarności i jedynym tego typu uhonorowaniem regionalnym w Polsce.

[EEN]

 

II. Osoby uhonorowane

Alfabetyczna lista osób uhonorowanych Medalem >>>

 

III. Dokumenty Medalu

Uchwała o ustanowieniu Medalu >>>

Regulamin >>>

Wniosek o nadanie >>>

Skład Kapituły - Przewodniczący Kapituły: Edward E. Nowak, Członkowie: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Dyrektor IPN o. Kraków dr Filip Musiał, Członek SSS - Józef Lassota.

 

IV. Projekt MedaluV. Edycje Medalu:

2024-06-02: Medale "Dziękujemy za wolność" XXVII edycji
2024-03-08: Dziękujemy za wolność kobietom
2023-10-19: Sieć Solidarności w Gdańsku
2023-10-18: Medal "Dziękujemy za wolność" dla Lecha Wałęsy
2023-08-27: Medale - Strajk88 - NCK - edycja XXVI (883-915)
2023-08-03: Kapituła Medalu "Dziękujmy za wolność" XXVI edycja
2023-05-18: Medale "Dziękujemy za wolność" pojechały do Le Mans we Francji
2022-08-27: Medale - NZS, FMW - NCK - edycja XXV (nr 849-882)
2021-09-04: Medale - Samorządowcy - Rada MiG Niepołomice, edycja XXIII (nr 795-802)
2021-08-29: Medale - Nauczyciele - NCK - edycja XXIV (nr 803-848)
2020-08-29: Medale - Nie oddamy Sierpnia - NCK - edycja XXII (nr 767-794)
2020-08-14: Medale - Solidarność Podhale - Łopuszna - edycja XXI (nr 752-766)
2019-10-13: Medale - Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe - Znak - edycja XX (nr 746-751)
2019-08-31: Medale - Wybory 89 - NCK - edycja XIX (nr 708-745)
2019-06-07: Medale - Wybory 89 - NCK - edycja XVIII (nr 670-707)
2019-04-08: Medale - AGH - Sala Rektora - edycja XVIIb
2018-08-31: Medale - Nowohucka Solidarność - NCK - edycja XVIIa (nr 632-669)
2018-05-03: Medale - Strajk 88 - NCK - edycja XVI (nr 587-631)
2017-11-11: Medale - Wydawnictwa. Harcerze - Sala Obrad RMK - edycja XV (nr 547-586)
2017-09-02: Medale - Nauka - NCK - edycja XIV (nr 507-546)
2016-12-19: Medale - Wydawnictwa podziemne - Sala Obrad RMK - edycja XIII (nr 460-506)
2016-08-30: Medale - Kultura niezależna - NCK - edycja XI (nr 409-449)
2016-08-29: Medale - Biuletyn Małopolski - Charsznica - edycja XII (nr 450-459)
2016-06-03: Medale - Solidarność - Nowy Sącz, edycja X (nr 379-408)
2016-05-03: Medale - Radiowcy - edycja IX (nr 350-378)
2016-01-17: Medale - Duszpasterstwo Hutników - Klasztor Czerna - edycja VIIIb
2015-11-11: Medale - Niepodległościowcy - Sala Obrad RMK - edycja VIIIa (nr 312-349)
2015-08-27: Medale - Opozycja przedsierpniowa - Filharmonia Krakowska - edycja VII (nr 288-311)
2015-06-10: Medale - Samorządowcy - Niepołomice - edycja VIb
2015-05-29: Medale - Dni Samorządu Terytorialnego - Stary Sącz - edycja VIa (nr 265-287)
2015-05-03: Medale - Solidarność. Opozycja - MHK - edycja V (nr 209-264)
2015-04-25: Medale - Opozycja młodzieżowa - Sala Obrad RMK - edycja IV (nr 148-208)
2015-03-25: Medal - M. Szumowski - MCK - edycja IIIc
2014-11-21: Medale - Prawnicy - Małopolski Ogród Sztuk - edycja IIIb
2014-11-10: Medale - Solidarność. Opozycja - Sala Obrad RMK - edycja IIIa (nr 111-147)
2014-08-29: Medale - Solidarność. Opozycja - Filharmonia Krakowska - edycja II (nr 29-110)
2014-06-08: Medale - Posłowie, Senatorowie 89 - NCK - edycja I (nr 1-28). Spotkanie Ludzi "4 czerwca"